„Wdrożenie na terenie Żagania innowacji procesowych i produktowych w zakresie produkcji włóknin tapicerskich w celu rozwoju firmy Namar”

NAMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:
„Wdrożenie na terenie Żagania innowacji procesowych i produktowych w zakresie produkcji włóknin tapicerskich w celu rozwoju firmy Namar”
Celem głównym projektu jest dywersyfikacja zakładu (Inwestycja początkowa) poprzez wyposażenie w linię złożoną z 3 sekcji oraz wykorzystującej zaawansowane rozwiązanie TIK, co umożliwi wdrożenie 3 innowacji produktowych (nowe nieprodukowane dotychczas w zakładzie produkty) oraz 2 innowacji procesowych.
Realizacja projektu obejmuje zakup ruchomych środków trwałych w postaci maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wartość projektu to: 10 000 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 5 500 000,00 zł

„Zwiększenie poziomu internacjonalizacji Przedsiębiorstwa NAMAR poprzez udział w wydarzeniach o charakterze międzynarodowym na rynkach zagranicznych”.

Cel projektu: wzrost internacjonalizacji firmy NAMAR – zwiększenie poziomu handlu zagranicznego
Wartość projektu ogółem: 194 955,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 134 725,00 PLN
Numer umowy o dofinansowanie: RPLB.01.04.01-08-0010/17
Beneficjent: NAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe

Namar Nawrocki Sp. Komandytowa

ul. Gen. Józefa Bema 15
68-100 Żagań
woj. lubuskie

Lokalizacja